KontaktWyświetl większą mapę

Kontakt:
tel. centrala Ocynkowni Dębica: 14 670-48-15
tel: 014 670-52-06
fax: 014 69-69-126
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

Bezpośredni kontakt do handlowców:

Bożena Michoń
Kierownik Działu Handlu Ocynkowni Dębica
tel. 14 670-52-06
tel. kom. 695-161-685

Jan Majka
Handlowiec
tel. 14 670-48-15
tel. kom. 695-160-880

Małgorzata Głogowska
Handlowiec
tel. 14 670-48-15
tel. kom. 695-770-753

Przemysław Wilczyński
Handlowiec
Tel. 14 670-52-06
tel. kom. 695-160-265

Pełne dane spółki:
Weldon Sp. z o.o.
39-102 Brzezówka 90A
woj. podkarpackie
NIP: 872-21-67-676
REGON: 691752495
KRS: 0000165528
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 500.000 PLN
Numer konta bankowego: PKO BP SA 21 1020 4391 0000 6502 0102 3456

www.weldon.pl
www.ocynkownia.weldon.pl


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie